Air Liquide S.A.

Proizvodi i usluge poduzeća Air Liquide S.A. (69)

Tekući plinovi
Klorovodik (7647-01-0)
Laserski plinovi
Suhi led
Silane
Germanij
Amonijak (7664-41-7)
Argon
Borov triklorid
Bor trifluorid
Bromovodik (10035-10-6)
Izobutan (75-28-5)

Novosti

Nema dostupnih vijesti. Javite se poduzeću.
Adresa
75 Quai d'Orsay
75321
Paris cedex 07
Francuska
Vrsta poduzeća
Proizvođač
Izvozne regije
Cijeli svijet
Certifikati
ISO 9001