Katalog

Hans Körber GmbH

Hans Körber GmbH

  • AD2000 W0
  • DIN EN ISO 9001:2015
  • PED 2014/68/EU

Hans Körber GmbH

  • AD2000 W0
  • DIN EN ISO 9001:2015
  • PED 2014/68/EU

Posebna rješenja

Posebna rješenja

Za ovaj proizvod nema opisa na jeziku: Hrvatski. Pročitajte opis na engleskom ili se obratite poduzeću.

Oblikovani cijevni dijelovi

Oblikovani cijevni dijelovi

Za ovaj proizvod nema opisa na jeziku: Hrvatski. Pročitajte opis na engleskom ili se obratite poduzeću.

Cjevna koljena od metala

Cjevna koljena od metala

Za ovaj proizvod nema opisa na jeziku: Hrvatski. Pročitajte opis na engleskom ili se obratite poduzeću.

Podnice

Podnice

Za ovaj proizvod nema opisa na jeziku: Hrvatski. Pročitajte opis na engleskom ili se obratite poduzeću.

Donji dijelovi kotlova

Donji dijelovi kotlova

Za ovaj proizvod nema opisa na jeziku: Hrvatski. Pročitajte opis na engleskom ili se obratite poduzeću.

Poklopci za cijevi

Poklopci za cijevi

Za ovaj proizvod nema opisa na jeziku: Hrvatski. Pročitajte opis na engleskom ili se obratite poduzeću.

Čelični fitinzi

Čelični fitinzi

Za ovaj proizvod nema opisa na jeziku: Hrvatski. Pročitajte opis na engleskom ili se obratite poduzeću.

T-komadi

T-komadi

Za ovaj proizvod nema opisa na jeziku: Hrvatski. Pročitajte opis na engleskom ili se obratite poduzeću.

Termičke obrade

Termičke obrade

Za ovaj proizvod nema opisa na jeziku: Hrvatski. Pročitajte opis na engleskom ili se obratite poduzeću.

Reducirajući komadi

Reducirajući komadi

Za ovaj proizvod nema opisa na jeziku: Hrvatski. Pročitajte opis na engleskom ili se obratite poduzeću.

Specijalni priključci

Specijalni priključci

Za ovaj proizvod nema opisa na jeziku: Hrvatski. Pročitajte opis na engleskom ili se obratite poduzeću.

Svarene armature za nutarnje instalacije

Svarene armature za nutarnje instalacije

Nema dostupnih vijesti. Javite se poduzeću.

Napiši nam ...